• +48 697 190 713

PROFESJONALNY KONTRAKT, DOPRACOWANY POD WZGLĘDEM PRAWNYM MA OGROMNY WPŁYW NA PRZEBIEG KARIERY SPORTOWEJ. TO RÓWNIEŻ ZABEZPIECZENIE

Specjalizujemy się w zagadnieniach prawnych związanych z zawieraniem umów pomiędzy klubami i zawodnikami.
Szereg przypadków ze świata siatkówki z ostatniego czasu pokazuje, że profesjonalny kontrakt, dopracowany pod względem prawniczym, jest bardzo ważny. Ma ogromny wpły na przebieg kariery oraz często poważne konsekwencje po jej zakończeniu. Dzięki doświadczeniu zdobytemu w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych, zawsze chronimy interesy naszych zawodników, zarówno sportowe, jak i czysto finansowe. Wiemy jak sformułować poszczególne zapisy umowne, żeby osiągnąć to, o co zawodnikowi lub klubowi chodzi najbardziej. Potrafimy przewidzieć, co może zdarzyć się w przyszłości. Pamiętamy, że umowy oraz kontrakty są tworzone na wypadek konfliktu – przygotowując dobry prawniczo kontrakt mamy lepszy punkt wyjścia w sytuacji ewentualnego sporu.

SUKCES ZAWODNIKA LUB KLUBU JEST CZĘSTO ŹRÓDŁEM KOLEJNYCH WYZWAŃ: ORGANIZACYJNYCH I FINANSOWYCH

Świadczymy usługi prawne związane nie tylko z obsługą transferów. Zajmujemy się również doradztwem w pozaboiskowej sferze działalności zawodników i klubów.
Nasze usługi obejmują w szczególności:

  • doradztwo finansowe i inwestycyjne dla zawodników, w tym w zakresie umów najmu mieszkań lub domów oraz inwestowania bieżących środków pieniężnych
  • reprezentowanie zawodników lub klubów przy zawieraniu kontraktów reklamowych
  • reprezentowanie zawodników lub klubów przy zawieraniu umów sponsoringowych
  • reprezentowanie klubów w procesach organizacji imprez masowych
  • bieżąca obsługa korporacyjno-prawna klubów
  • obsługa kontraktów naming rights
  • doradztwo prawne przy umowach inwestycyjnych w zawodników

PODATKI ZAWSZE SĄ ZA WYSOKIE. ALE CZY NA PEWNO MUSISZ PŁACIĆ AŻ TYLE? POMAGAMY W OPTYMALIZACJI PODATKOWEJ

Mamy doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego dla zawodników i klubów, jak też współpracujemy z podmiotami świadczącymi kompleksowa obsługę podatkową. Zdajemy sobie sprawę z tego, że podatki zawsze są za wysokie i robimy wszystko, żeby optymalizować obciążenia finansowe w tym zakresie.

Jak mawiał Benjamin Franklin, „Na tym świecie pewne są tylko śmierć i podatki”. Staramy się, żeby przynajmniej w kwestii podatków życie było jak najprzyjemniejsze.

Doradztwo podatkowe jest szczególnie ważne przy kontraktach zagranicznych, kiedy zarobki zawodników są uzyskiwane w innych państwach. Szukamy rozwiązań nie tylko upraszczających procedury rozliczeniowe, ale również podnoszących efektywność wydatków.

REPREZENTUJEMY ZAWODNIKÓW WE WSZELKIEGO RODZAJU POSTĘPOWANIACH SPORNYCH, W TYM PRZED SĄDEM POLUBOWNYM PRZY PZPS

Dobrze zaplanowana kariera sportowa to nie wszystko – w pewnych sytuacjach trzeba być przygotowanym na konflikt, w tym potencjalny spór z klubem czy też z podmiotem zewnętrznym. Sukces siatkarski wiąże się z szeregiem szans i wyzwań, ale niesie ze sobą również zagrożenia.
Mamy wyjątkowe na polskim rynku doświadczenie w zakresie szeroko rozumianych sporów sądowych. Jakub Pietrasik, założyciel agencji, jest prawnikiem z doświadczeniem zdobytym w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych oraz bezpośrednio na sali sądowej.
Agencja reprezentuje zawodników i kluby we wszelkiego rodzaju postępowaniach spornych, w tym przede wszystkim w postępowaniach przed sądem polubownym przy PZPS.